Pies Nowofundland Logan

LOGAN z Lednickiego Zakola FCI- oceny doskonałe lok.I 4x CAC, 4 x UKCIB Champion Polski, Grand Champion Polski, Najlepsza Para Hodowlana z suczką JAMAJKA lipiec 2021. Najpiękniejszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy, Najpiękniejszy Pies Wystawy miejsce III lipiec 2019, Najpiękniejszy Pies Wystawy miejce III lipiec 2020, Najlepsza Para Hodowlana z suczkĄ KATHIĄ II miejsce lipiec 2019 , Najlepsza Para Hodowlana miejsce III lipiec 2020, Zwycięzca Europy Juniorów 2018, Zwycięzca Polski Juniorów 2018, Champion Juniorów, badanie DNA, 3x JA, 3xNajlepszy Junior w Rasie, Najpiękniejszy Junior Wystawy I miejsce lipiec 2018 i miejsce I sierpień 2018, Najlepsza Para Hodowlana miejsce III lipiec 2018, Najlepsza Para Hodowlana miejce II sierpień 2018, HD/A, ED/0 , wolny od cystynurii, serce zdrowe