Pies Nowofundland Ares

ARES Gród Molosów – Champion Polski,Zwycięzca Europy 2016,oceny doskonałe lok. I 1x UKCIB, 3x CAC, 2x NPwR, ZR, Zwycięzca Polski 2015,Zwycięzca Wystawy 2015,Najpiękniejszy Pies Wystawy 2015, Najlepsza Para Hodowlana miejsce IV lipiec 2016,Najlepsza Para Hodowlana miejsce II wrzesień 2016, HD/A, wolny od cystynurii, serce zdrowe,Badanie DNA