Magbet pies Nowofundland reproduktor

MAGBET CANCRIMO z Lednickiego Zakola FCI- Grandchampion, Zwycięzca Europy 2018, Zwycięzca Polski 2018, Champion Polski, Zwycięzca Europy 2017 oceny doskonałe lok.I 5x CAC ,4x UKCIB 5x Najlepszy Pies w Rasie , 4x Zwycięstwo Rasy, 2x Najlepsza Para Hodowlana miejsce III, Best in Show miejsce I,2x Najlepszy Reproduktor miejsce II, Najpiękniejszy Pies Wystawy miejsce II, HD/A, ED/0, wolny od cystynurii, serce zdrowe, badanie DNA